Szkolenie z BHP o charakterze ogólnym


Warunkiem dopuszczenia nowego pracownika do wykonywania obowiązków, jest zapoznanie go z zasadami oraz przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to bardzo ważne, aby mógł on wypełniać powierzone mu zadania w sposób prawidłowy i bezpieczny oraz aby potrafił rozpoznawać sytuacje zagrożenia dla zdrowia, życia czy ogólnego bezpieczeństwa. Sprawdź nasze kurtyny paskowe pcv. Na początku zawsze odbywa się szkolenie wstępne, podzielone na dwie części. Pierwsza z nich ma charakter ogólnego instruktażu, zaś druga obejmuje zasadny charakterystyczne dla danego stanowiska pracy. Jak powinien przebiegać instruktaż ogólny, mówią szkolenia bhp poznań. Przede wszystkim dobrze jest, jeśli odbywa się on na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez doświadczonego i kompetentnego organizatora, np. firmę BHP Prometeo. Może on stosować dowolne pomoce dydaktyczne, takie jak na przykład filmy, wykresy, tabele, rysunki, foliogramy czy tablice, a także środki do udzielani pierwszej pomocy, aby pracownik mógł nauczyć się takiego działania w praktyce.